loader
U Reumalu u Fojnici Savez obilježio Nedjelju borbe protiv distrofije

U Reumalu u Fojnici Savez obilježio Nedjelju borbe protiv distrofije

Od 22. do 24.05.2024. godine, u RC "REUMAL" u Fojnici, Savez je nizom aktivnosti, u saradnji sa srodnim organizacijama sa područja cijele Federacije BiH, obilježio Nedjelju borbe protiv distrofije, koja se obilježava u cijelom svijetu krajem maja svake godine.

Prvog dana, nakon dolaska učesnika, upriličeno je neobavezno druženje i susret distrofičara sa područja cijele Federacije BiH.

Drugog dana, nakon dobrodošlice i pozdravne riječi Direktora Saveza g-dina Almira Šahmanije, održana je prva aktivnost, odnosno Edukativna radionica na temu "Konvencija Ujedinjenih nacija kao ključni alat u zagovaranju o pravima osoba sa invaliditetom", na kojoj je trener i edukator bio g-din Fikret Zuko. Ova radionica osmišljena je i održana kao interaktivna, sa ciljem jednake uključenosti svih sudionika, poticanja učesnika na aktivno učešće i diskusiju kao i razmjenu mišljenja. S obzirom da su direktni učesnici bili oboljeli od distrofije i lideri njihovih organizacija sa područja Federacije BiH, kao jednu od većih prednosti obrade ovako bitne teme vidjeli smo u njihovom ličnom iskustvu i mišljenju.

Pored osoba oboljelih od distrofije i lidera njihovoh organizacija sa područja cijele FBiH, radionici su prisustvovali i savjetnik Ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH g-din Adnan Jasika, Federalni ministar Rada i socijalne politike g-din Adnan Delić, te njegov pomoćnik za pitanja osoba sa invaliditetom g-din Dobrica Jonjić, čija ministarstva su podržala ove aktivnosti. Navedeni su se ovom prilikom obratili prisutnima i uputili svoju bezrezervnu podršku oboljelim od distrofije i osobama sa invaliditetom u cjelini, u borbi za poboljšanje životnih uslova, bolji položaj u društvu, izjednačavanje mogućnosti i ostvarivanje svojih prava, na čemu im je direktor Saveza g-din Almir Šahmanija ovom prilikom uručio zahvalnice.

Po završetku prve aktivnosti, svečano su otvorene "XVII sportske igre Saveza distrofičara FBiH - Ne sami, zajedno je lakše", odnosno šahovski turnir. S obzirom na težinu invaliditeta, osobe oboljele od distrofije i srodnih nervno-mišićnih oboljenja ne mogu se baviti vrhunskim sportom, ali ih je potrebno usmjeravati u sportske aktivnosti rekreativnog karaktera ili amaterski sport, koji za njih ima višestruku korist. Održavanje sportskih aktivnosti - šahovskog turnira za oboljele od distrofije postala je tradicionalna godišnja aktivnost Saveza distrofičara F BiH, u okviru obilježavanja Nedjelje borbe protiv distrofije.

Ove godine čast nam je bila da turnir otvori i odigra revijalnu partiju šaha Federalni ministar rada i socijelne politike, g-din Adnan Delic, sa predsjednikom Udruženja distrofičara Bužim Samirom Đulićem, čime je još jednom potvrdio svoju podršku oboljelim od distrofije i osobama sa invaliditetom sa područja cijele Federacije BiH, na čemu mu se najiskrenije zahvaljujemo. Zahvaljujemo se i Udruženju distrofičara Bužim i Invalidskom šahovskom klubu "Biser" iz Bužima na tehničkoj organizaciji ovog turnira.

Šahovski turnir se igrao po Bergerovom sistemu, 9 kola, tempo igre 15. minuta partije, a rezultati šahovskog turnira su sljedeći:

I Mjesto – Samir Đulić, Udruženje distrofičara Bužim
II Mjesto – Kasim Hasić, Udruženje građana oboljelih od distrofije TK
III Mjesto - Aziz Račić, Udruženje distrofičara Bužim

Trećeg dana ovogodišnjeg obilježavanja Nedjelje borbe protiv distrofije održana je panel diskusija "Osnovni principi pristupačnosti za osobe sa invaliditetom", a koja je također zamišljena kao interaktivna s ciljem uključivanja svih prisutnih u diskusiju. Predavač na ovoj panel diskusiji bio je g-din Zlatko Malić iz CARITAS-a BiH.

Sve provedene aktivnosti podržane su od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kojima se još jednom najiskrenije zahvaljujemo.