loader
Održan četvrti sastanak Radne grupe za izradu Strategije za unapređenje prava i položaja OSI u FBiH 2022-2027

Održan četvrti sastanak Radne grupe za izradu Strategije za unapređenje prava i položaja OSI u FBiH 2022-2027

Radna grupa za izradu Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022.-2027. godina, koju je formirala Vlada Federacije BiH na 21. sjednici održanoj 30.11.2023. godine, održala je svoj četvrti radni sastanak.

Direktor Saveza distrofičara FBiH i Predsjednik Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom FBiH g-din Almir Šahmanija i direktor Saveza "SUMERO" i član Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom FBiH g-din Haris Haverić, članovi su ove radne grupe ispred Vijeća, te su uzeli značajno učešće u radu ovog sastanka, koji je održan 18.04.2024. godine u Sarajevu, u TMP-u – drustvo za zapošljanje slijepih i slabovidnih lica.

Na sastanku se aktivno radilo na usaglašavanju prioriteta i mjera, kao i definisanju indikativnog finansijskog okvira Strategije.

Nosilac aktivnosti je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.