loader
NAJAVA AKTIVNOSTI

NAJAVA AKTIVNOSTI

Obilježavanje Nedjelje borbe protiv distrofije je tradicionalna aktivnost Saveza distrofičara Federacije BiH. Sve organizacije lica oboljelih od distrofije u našoj zemlji, a i u Evropi, posebnim aktivnostima, od 19. do 25. maja svake godine, obilježavaju ovu Nedjelju. Tim povodom, Savez će, od 22. do 24. maja 2024. godine u Rehabilitacionom centru ,,Reumal" u Fojnici, svojim aktivnostima još jednom ukazati na probleme sa kojima se susreću oboljeli od nervno-mišićnih oboljenja.

Ovom prilikom održaće se edukativna radionica ,,UN Konvencija o pravima osoba sa invalidietom" - predavač Fikret Zuko, XVll sportske igre Saveza ,,Ne sami, zajedno je lakše" - šahovski turnir, čiji tehnički organizator će biti Udruženje distrofičara Bužim i Invalidski šahovski klub "Biser" iz Bužima, te panel diskusija ,,Osnovni principi pristupačnosti za osobe sa invaliditetom" - predavač Zlatko Malić (CARITAS BIH).

Ove aktivnosti podržane su od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a učesnici će biti oboljeli od distrofije i srodnih mišićnih i nervno-mišićnih oboljenja sa područja cijele Federacije BiH i lideri njihovih organizacija.

Koristimo ovu priliku da pozovemo sve zainteresirane medije da medijski proprate ova dešavanja i daju svoj doprinos u borbi oboljelih od distrofije i srodnih nervno-mišićnih oboljenja za poboljšanje životnih uslova, položaja u društvu, izjednačavanje mogućnosti i ostvarenje svojih prava, a najbolja prilika za to je upravo Nedjelja borbe protiv distrofije.