loader

Savez distrofičara Federacije BiH kao nevladina i humanitarna organizacija uveliko ovisi o nesebičnoj podršci koju društveno odgovorni pojedinci i kompanije pružaju našim članovima. Dugujemo veliku zahvalnost pojedincima i kompanijama koji su prepoznali važnost ulaganja sredstava u istraživanje, educiranje, nabavku medicinske opreme i sl. za članove našeg udruženja.

Zahvaljujući brizi i potpori koju pružaju društveno odgovorne kompanije, SDFBIH je u mogućnosti nastaviti postojeće i razvijati nove programe pomoći i podrške svojim članovima.

Ukoliko želite da sponzorirate projekte i aktivnosti Saveza i pružite adekvatnu podršku njegovim članovima, molimo Vas da kontaktirate naš ured:

tel:  ++387 (0) 33 66 35 93
fax: ++387 (0) 33 65 63 98  

Adresa: SDFBIH - Grbavička 6a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina       

E-mail: sdfbih@bih.net.ba       

Računi:

Račun kod  Raiffeisen bank d.d.: BAM 1610000193280077

SWIFT: RZBABA2S | IBAN: BA391610000193280077

Račun kod UniCredit Bank d.d.: BAM 3387302217819638

Kao skromni izraz zahvalnosti, rado ćemo naše partnere i prijatelje predstavljati u našim publikacijama te na našoj web stranici kao i promovirati njihovo društveno odgovorno djelovanje kao primjer ostalim kompanijama koje djeluju u našem okruženju.