loader

Savez distrofičara Federacije BiH kao nevladina i humanitarna organizacija uveliko ovisi o nesebičnoj podršci koju društveno odgovorni pojedinci i kompanije pružaju našim članovima. Dugujemo veliku zahvalnost pojedincima i kompanijama koji su prepoznali važnost ulaganja sredstava u istraživanje, educiranje, nabavku medicinske opreme i sl. za članove našeg udruženja.

Zahvaljujući brizi i potpori koju pružaju društveno odgovorne kompanije, SDFBIH je u mogućnosti nastaviti postojeće i razvijati nove programe pomoći i podrške svojim članovima.

Ukoliko želite da sponzorirate projekte i aktivnosti Saveza i pružite adekvatnu podršku njegovim članovima, molimo Vas da kontaktirate naš ured:

Tel/Fax:
tel:    -    ++387 (0) 33 66 35 93
fax:    -    ++387 (0) 33 65 63 98  


Adresa: SDFBIH    -    Zmaja od Bosne 82, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina       

E-mail:

sdfbih@bih.net.ba
           
Računi:

Račun kod UniCredit Bank d.d.: BAM 3389002208757328 | EUR 1034707-140-000 |
Račun kod  Raiffeisen bank d.d.: BAM 1610000193280077
 

Kao skromni izraz zahvalnosti, rado ćemo naše partnere i prijatelje predstavljati u našim publikacijama te na našoj web stranici kao i promovirati njihovo društveno odgovorno djelovanje kao primjer ostalim kompanijama koje djeluju u našem okruženju.