loader
Uz sponzorsku podršku Raiffeisen Bank d.d. BiH Unija distrofičara u BiH uspješno obilježila 3. decembar

Uz sponzorsku podršku Raiffeisen Bank d.d. BiH Unija distrofičara u BiH uspješno obilježila 3. decembar

Unija distrofičara u BiH osnovana je 2016. godine, sa ciljem povezivanja članova radi zaštite ljudskih prava i sloboda, izjednačavanja osnovnih prava osoba oboljelih od distrofije i srodnih oboljenja na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, te stvaranja optimalnijih uslova za ostvarivanje prava osoba oboljelih od distrofije u svim oblastima od značaja za život i rad.

Godišnje obilježavanje 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

Uz sponzorsku podršku Raiffeisen Bank d.d. BiH Unija je uspješno obilježila 3. decembar i u 2021. godini, pri čemu je težila ka podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte života, sa posebnim fokusom na djecu i mlade oboljele od distrofije na području BiH.

U sklopu aktivnosti za obilježavanje 3.decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom  izdata je slikovnica „Arni i novi dječak“ te održan okrugli stol sa ciljem promocije slikovnice i zagovaranja integracije djece i mladih osoba sa invaliditetom u otvoreno društvo.

Podrška pružena od strane Raiffeisen bank d.d. BiH nam je omogućila obilježavanje ovog jako bitnog datuma za osobe sa invaliditetom, te im se ovim putem još jednom iskreno zahvaljujemo, poručuju iz Unije.