loader
Savez posjetili predstavnici Udruženja distrofičara Bužim

Savez posjetili predstavnici Udruženja distrofičara Bužim

Danas, 27.04.2022. godine, Savez distrofičara Federacije BiH posjetili su predstavnici Udruženja distrofičara Bužim. Razlog posjete bio je dogovor u vezi organizacije jubilarnih "XV Sportskih igara Saveza - Ne sami - zajedno je lakše", odnosno šahovskog turnira koji će se održati od 18. do 20.05.2022. godine u Fojnici, čiju je tehničku organizaciju i organizaciju takmičenja i ove godine preuzelo pomenuto Udruženje. 

Prilikom posjete razgovarano je i o aktuelnim temama vezano za izmjene i dopune zakonske regulative koja se tiče osoba sa invaliditetom, a time i osoba sa mišićnom distrofijom, kao i o drugim pitanjima kada se radi o poboljšanju životnih uslova lica sa nervno-mišićnim poremećajima na području Federaciji BiH.

Predsjednik Udruženja distrofičara Bužim g-din Samir Đulić, ovom prilikom uručio je Savezu distrofičara F BiH, kao i direktoru Saveza g-dinu Almiru Šahmaniji lično, priznanja za uspješnu dugogodišnju saradnju i podršku Udruženju iz Bužima, te doprinos u poboljšanju uslova života lica oboljelih od distrofije mišića i ostalih srodnih neuromuskularnih oboljenja u općini Bužim.

Ovoj posjeti prisustvovao je i predsjednik Udruženja osoba sa tjelesnim nedostatkom - amputacijom "Amputirci" Bužim, g-din  Hasan Kovačević, koji je g-dinu Šahmaniji i Savezu distrofičara F BiH uručio zahvalnicu za dosadašnju saradnju na projektnim aktivnostima.