loader
Predstavnici VOOSI-a održali sastanak sa Ministrom Delićem

Predstavnici VOOSI-a održali sastanak sa Ministrom Delićem

13.11.2023. godine, Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić primio je predstavnike Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI FBiH), krovne organizacije devet saveza koji okupljaju osobe sa invaliditetom po vrsti invaliditeta.

Organizacije koje čine Vijeće su dugogodišnje partnerske organizacije, koje su zajedno sa Ministarstvom radile i rade na izradi najvažnijih zakonskih i strateških dokumenata od interesa za osobe sa invaliditetom na području Federacije BiH.

Na ovom sastanku, koji je održan u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, razmijenjene su informacije o provedbi Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama OSI, kao i o provedbi Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata. Istaknuta je važnost donošenja Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške za osobe sa invaliditetom, kao i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Razgovaralo se i o značaju redovnog finansiranja rada ovih reprezentativnih organizacija, te je istaknuta njihova konstruktivna uloga u društvu kada se govori o razvijanju svijesti o potrebama osoba sa invaliditetom u svakodnevnome životu.