loader
Održana 48. sjednica VOOSI-a FBiH

Održana 48. sjednica VOOSI-a FBiH

Danas, 27.09.2023. godine, u prostorijama Saveza distrofičara Federacije BiH u ulici Grbavička br. 6a u Sarajevu, održana je 48. sjednica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI).

Pored predstavnika članica Vijeća, sjednici je prisustvovao i g-din Dobrica Jonjić, pomoćnik Federalnog ministra rada i socijalne poliitike za pitanja osoba sa invaliditetom, sa saradnicima.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, g-din Dobrica Jonjić prisutne je informisao u vezi finansiranja Saveza u 2024. godini (redovna sredstva) i sredstva od igara na sreću u 2023. i 2024. godini.

Dalje, predstavnici Ministarstva upoznali su prisutne o detaljima vezanim za Javni poziv za registraciju federalnih organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata i načinu prijave na isti.

Pod tačkom tekuća pitanja raspravljalo se o aktuelnim pitanjima koja se tiču osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija na području Federacije BiH.