loader
Održana 46. sjednica VOOSI-a

Održana 46. sjednica VOOSI-a

U prostorijama Saveza distrofičara F BiH, 27. septembra 2022. godine (utorak) održana je 46. sjednica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (VOOSI), kojoj su prisustvovali predstavnici svih članica Vijeća, pomoćnik Federalnog Ministra rada i socijalne politike za pitanja osoba sa invaliditetom g-din Dobrica Jonjić, kao i savjetnik pomenutog Ministra, g-din Nasir Beganović.

U radnom dijelu sastanka jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice, te se dalje razgovaralo o nedavno usvojenom Zakonu o organizacijama i reprezentativnim organizacijama OSI i CŽR Federacije BiH (Sl.nov.br. 61/22 od 03.08.2022.), gdje je zaključeno da se u narednom periodu trebaju donijeti svi podzakonski akti i pravilnici vezani za ovaj Zakon, te da se u izradu istih obavezno uključe i predstavnici VOOSI-a F BiH.

U nastavku se raspravljalo o Članu 18.f Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, čija izmjena je usvojena u Zastupničkom domu Federacije BiH i čeka se usvajanje u Domu naroda Federacije BiH. Izmjena bi trebale stupiti na snagu 31.03.2023. godine, nakon čega bi došlo do povećanja invalidnina koje bi se ubuduće usklađivale sa minimalnom cijenom rada u Federaciji BiH. Govorilo se i o Prednacrtu zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom, koji tek treba da uđe u proceduru. 

Naredna tema o kojoj se razgovaralo bila je u vezi finansiranja saveza članica VOOSI-a u 2022. godini, iz redovnih  sredstava i sredstava od igara na sreću, gdje su prisutni informisani o načinu pravdanja redovnih sredstava, a s obzirom na tešku ekonomsku situaciju u zemlji, velika poskupljenja i inflaciju, dogovoreno je da se za narednu godinu traži povećanje ovog transfera.

Dalje, prisutni su informisani o toku i načinu izrade Strategije za unapređenje prava i položaja OSI u Federaciji BiH 2022-2027, te je iznesena informacija i zauzet stav u vezi dešavanja u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI Federacije BiH, u čiji novi privremeni Upravni odbor nisu imenovana 3 predstavnika organizacija osoba s invaliditetom, koji su osnivači ili vlasnici ustanova i privrednih društava za profesionalnu rehabilitaciju, u ovom slučaju Fonda, čime se direktno prekršio član 62. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom F BiH.

Predstavnici Federalnog Ministra rada i socijalne politike, g-din Jonjić i g-din Beganović iznjeli su stavove, informacije i prijedloge u vezi tema koje se tiču ovog Ministarstva, a pod tačkom tekuća pitanja razgovaralo se o ostalim aktuelnostima i problemima kada su u pitanju osobe sa invaliditetom i njihove organizacije na području Federacije BiH.