loader
GRADONAČELNICA GRADA SARAJEVA POSJETILA SAVEZ

GRADONAČELNICA GRADA SARAJEVA POSJETILA SAVEZ

Danas, 19.04.2022. godine, Gradonačelnica Grada Sarajeva g-đa Benjamina Karić, bila je u posjeti Savezu distrofičara Federacije BiH. Razlog posjete bio je podrška koju će u narednom periodu Grad Sarajevo i Gradonačelnica pružiti Savezu i licima koja boluju od nervno-mišićnog oboljenja distrofije iz Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu.

Ovom prilikom, Gradonačelnica Grada Sarajeva g-đa Benjamina Karić i direktor Saveza g-din Almir Šahmanija, potpisali su Ugovor o gore pomenutoj podršci Savezu, a koja se odnosi na svakodnevne aktivnosti Saveza na izjednačavanju mogućnosti, poboljšanju životnih uslova i smanjenje diskriminacije lica sa najtežim oblikom fizičkog invaliditeta, mišićnom distrofijom.

G-din Šahmanija uručio je zahvalnicu i uputio riječi iskrene zahvalnosti Gradonačelnici, te iskazao zadovoljstvo uspostavljenom saradnjom i naglasio značaj ovakvog vida podrške Savezu i licima sa nervno-mišićnim poremećajima u borbi za svoja prava i prevazilaženje svakodnevnih problema.