loader

Direktor Saveza učestvovao na konferenciji povodom 10 godina rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI FBiH

07.06.2022. godine, u hotelu Hills na Ilidži, održana je Regionalna konferencija pod nazivom "10 godina rada na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju", a koja je organizovana povodom 10 godina rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, na kojoj je, kao panelist, značajno učešće uzeo Direktor Saveza distrofičara Federacije BiH (SDFBIH) i  Predsjednik Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI), g-din Almir Šahmanija.

Aktivnosti Saveza u okviru obilježavanja "Nedjelje borbe protiv distrofije"

Od 18. do 20. maja 2022. godine, u Rehabilitacionom centru "Reumal" u Fojnici, Savez distrofičara F BiH organizovao je edukativnu radionicu na temu „Prisutnost rodno zasnovanog nasilja prema djeci i mladim osobama sa invaliditetom“,  kao i šahovski turnir u sklopu XV jubilarnih sportskih igara - "Ne sami, zajedno je lakše". Ovom prilikom, u organizaciji Saveza, održaće se i panel diskusija "Zakoni i drugi propisi kojima se regulišu prava i položaj OSI, usklađenost sa UN Konvencijom o pravima OSI". Sve pomenute aktivnosti provedene su u okviru obilježavanja Nedjelje borbe protiv distrofije.

Savez posjetili predstavnici Udruženja distrofičara Bužim

Danas, 27.04.2022. godine, Savez distrofičara Federacije BiH posjetili su predstavnici Udruženja distrofičara Bužim. Razlog posjete bio je dogovor u vezi organizacije jubilarnih "XV Sportskih igara Saveza - Ne sami - zajedno je lakše", odnosno šahovskog turnira koji će se održati od 18. do 20.05.2022. godine u Fojnici, čiju je tehničku organizaciju i organizaciju takmičenja i ove goodine preuzelo pomenuto Udruženje.