loader

Predstavnici Saveza distrofičara F BiH učestvovali na konferenciji „Zastani i poslušaj“

Danas, 25.05.2021. godine, predstavnici Saveza distrofičara F BiH učestvovali su u finalnoj projektnoj konferenciji „Zastani i poslušaj“ a koja je zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19 održana kao kombinovani, hibridni događaj, gdje je dio učesnika prisustvovao putem Zoom platforme uz direktni program iz Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Savez uručio još jedna elektromotorna kolica

31.03.2021. godine ispred Saveza distrofičara Federacije BiH uručena su još jedna elektromotorna kolica članu Uduženja distrofičara Unsko-sanskog kantona i Udruženja distrofičara Cazin, Admiru Topaloviću. 

Predstavnici Saveza distrofičara F BiH učestvovali na VI Konvenciji Koalicije „KOMA“

Danas, 18.03.2021. godine, predstavnici Saveza distrofičara F BiH učestvovali su na VI Konvenciji Koalicije „KOMA“, koja je zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, organizovana kao kombinovani, hibridni događaj gdje je dio učesnika prisustvovao putem Zoom platforme uz direktni program iz hotela „Holiday“.