loader

Održana još jedna sjednica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom F BiH

Danas, 19.10.2021. godine, u prostorijama Saveza distrofičara Federacije BiH, u ulici Zmaja od Bosne br. 82 u Sarajevu, održana je sjednica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI).

Održane XIV sportske igre- Ne sami, zajedno je lakše

Održavanje sportskih aktivnosti za oboljele od distrofije je postala tradicionalna godišnja aktivnost Saveza distrofičara F BiH, te smo 15. septembra 2021. godine održali XIV sportske igre po redu.

Savez održao promociju brošure "Integracija djece sa invaliditetom u otvorenu sredinu"

Savez distrofičara Federacije Bosne i Hercegovine je dana 14.09.2021. godine, u okviru realizacije projekta „Inkluzija mladih oboljelih od distrofije u 2021. godini“, a kojeg je kao sponzor omogućila Raiffeisen BANK d.d. BiH, uspješno promovirao, u sklopu ovog projekta izdatu brošuru pod nazivom "Integracija djece sa invaliditetom u otvorenu sredinu" a sve u cilju upoznavanja šire društvene zajednice sa problemima sa kojima se susreću djeca i mlade ososbe sa invaliditetom, kako bi ih sutra u otvorenoj sredini tretirali kao sebi ravnopravnima.