loader
Savez održao promociju brošure "Integracija djece sa invaliditetom u otvorenu sredinu"

Savez održao promociju brošure "Integracija djece sa invaliditetom u otvorenu sredinu"

Savez distrofičara Federacije Bosne i Hercegovine je dana 14.09.2021. godine, u okviru realizacije projekta „Inkluzija mladih oboljelih od distrofije u 2021. godini“, a kojeg je kao sponzor omogućila Raiffeisen BANK d.d. BiH, uspješno promovirao, u sklopu ovog projekta izdatu brošuru pod nazivom "Integracija djece sa invaliditetom u otvorenu sredinu" a sve u cilju upoznavanja šire društvene zajednice sa problemima sa kojima se susreću djeca i mlade ososbe sa invaliditetom, kako bi ih sutra u otvorenoj sredini tretirali kao sebi ravnopravnima.

Od dana osnivanja pa do danas cilj Saveza distrofičara F BiH je da svojim aktivnim djelovanjem pruži pomoć i unaprijedi životni standard oboljelih od mišićne distrofije  i ostalih progresivnih neuromišićnih oboljenja u svim sferama života, te nam je izuzetno drago kada smo u mogućnosti da fokus stavimo na djecu i mlade osobe sa invaliditetom, a što smo zahvaljujući Raiffeisen bank d.d. BiH, koja je bila sponzor ovog projekta, i bili u mogućnosti učiniti.

Podrška pružena od strane Raiffeisen bank d.d. BiH nam je uveliko olakšala naš rad i pružila dodatni podsticaj za naše zalaganje u budućnosti, te im se ovim putem još jednom iskreno zahvaljujemo što su nam omogućili da i na ovaj način doprinesemo podizanju svijesti o oboljelima od distrofije.